Podstawy, o których zapominają nawet najlepsi

Każdy niemal student marketingu, zarządzania, ekonomii kojarzy koncepcję marketingu mix, opierającą się na 4 podstawowych aspektach: produkcie, cenie, dystrybucji i promocji. Choć ta prosta koncepcja weszła na stałe do programów kształcenie, oferowanych przez rozmaite uczelnie i praktycznie każde się z nią zetknął osobiście lub ma w swoim otoczeniu ludzi, którzy o marketingu mix słyszeli, to mimo wszystko zdecydowana większość przedsiębiorców o niej po prostu nie pamięta i jej nie stosuje

Dlaczego ma to jakiekolwiek znaczenie?

Marketing mix jako absolutna podstawa pozwala nam pamiętać o tym, na co musimy zwrócić uwagę w trakcie zarządzania marketingiem w przedsiębiorstwie, a zarządzamy nim nawet … w jednoosobowej działalności, nawet jeśli nie posiadamy nikogo od marketingu.

Jak to się dzieje?

Większość przedsiębiorców, zwłaszcza w mniejszych (w tym jednoosobowych) przedsiębiorstwach przede wszystkim zarządza … marketingiem, podejmując działania mające na celu zwiększenie przychodów firmy. W funkcjonowaniu firmy możemy wyróżnić zatem 2 rodzaje działań – marketingowe, mające najogólniej mówiąc za zadanie zwiększenie wpływów na konto, oraz zadania niezwiązane z marketingiem – w zależności od rodzaju firmy, będą to zadania związane z produkcją i logistyką, księgowością i podatkami, polityką kadrową itd. Najważniejszy jednak w tym wszystkim będzie jednak nadal marketing, traktowany całościowo, ponieważ bez niego żadna firma nie przetrwa.

Jeśli chcesz dokonać zmian w swojej firmie, zacznij od działań marketingowych, ale przede wszystkim uświadom sobie, że marketing stanowi podstawę i warunek bytu Twojej firmy, a także to, że czy tego chcesz czy nie, odpowiadasz za wyniki Twojego przedsiębiorstwa. Te słowa kieruję nie tylko do właścicieli i managerów, ale w zasadzie wszystkich pracowników jakiejkolwiek firmy, którzy mają jakikolwiek wpływ na to, co opiszę poniżej.

Aby dobrze zrozumieć czym jest marketing, najpierw przypomnę Ci czym jest koncepcja marketingu mix. Na tę popularną kompozycję składają się współzależne komponenty, wpływające na wzajemnie na siebie, a w końcowym efekcie także na wyniki całego przedsięwzięcia, którym może być zarówno funkcjonowanie całej firmy, jak i określonego działu, projektu rynkowego itd.

Całe rozważania o zarządzaniu marketingiem w każdej firmie (dziale, projekcie) należy rozpocząć od określenia lub zredefiniowania produktu. Odpowiedz sobie na pytania dotyczące tego kto i dlaczego będzie kupował Twój produkt (lub usługę), w czym ten produkt będzie lepszy od innych dostępnych na rynku, co go wyróżnia, co stanowi jego mocne i słabe strony itd. Pamiętaj także o tym, aby zdefiniować markę(i), charakterystykę oferty, opakowań itd. Określając swoją ofertę pamiętaj, że w końcowym etapie to co musisz zrobić, to skupić się na korzyściach dla klienta, tym czego on potrzebuje ponieważ za to jedynie będzie gotów zapłacić.

W ten sposób przechodzimy do kwestii ceny, polityki cenowej stosowanej przez Twoją firmę, rabatów, promocji, warunków płatności itd. Określając poziomy cenowe pamiętaj, że kierujesz swoją ofertę do zdefiniowanej wcześniej grupy odbiorców i poziom cen w Twojej ofercie powinien odpowiadać realiom, panujących na wybranym przez Ciebie rynku, a cena nie może być ani za niska, ani za wysoka.

Kolejnym elementem Twoja strategia dystrybucji, określająca to, w jaki sposób Twój produkt, bądź usługa ma dotrzeć do odbiorcy (klienta), kto i na jakich zasadach będzie brał udział w procesie sprzedaży, czy skorzystasz z istniejących kanałów sprzedaży, czy utworzysz nowe itd. Pamiętaj, że definiując kanał dystrybucji musisz pamiętać o ujęciu jego kosztów w cenie produktu oferowanego klientowi końcowemu.

Ostatnim elementem układanki jest promocja, a zatem to, w jaki sposób poinformujesz rynek (klientów) o tym, co im oferujesz. Jakiego rodzaju reklamy, sposoby promocji bezpośredniej i pośredniej zostaną przez Ciebie użyte, aby Twój klient trafił na Twój, zdefiniowany wcześniej kanał dystrybucji? Gdy to wszystko określisz, będziesz mieć już gotowy ostatni, czwarty element tej koncepcji.

Jeśli na wszystkich 4 etapach określisz wszystko poprawnie, wówczas Twoje działania staną się bardziej celowe, a co za tym idzie skuteczne, pamiętaj jednak o tym, że najlepszy nawet plan musi ewoluować, ponieważ zmienia się także Twoje otoczenie. Zmiany na rynku, nowa konkurencja, zmiany preferencji itd, to wszystko zmuszą Cię do reagowania i odpowiadania na zmieniające się potrzeby rynku, który weryfikuje to, która firma jako najbardziej elastyczna dostosowuje się do panujących nastrojów i preferencji, otrzymując za to nagrodę.

Życzę Ci tego, aby to właśnie Twoja firma była tą, która określi najlepiej opisane tutaj elementy, a przez to dotrze tam, dokąd świadomie zmierza.

Napisz proszę poniżej co sądzisz =)

Łukasz Gigoń
Trener rozwoju personalnego
i kompetencji biznesowych

P.S.

Chcesz wiedzieć, kiedy pojawi się nowy artykuł?
Zapisz się na listę newslettera korzystając z formularza po prawej =>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.